1993-ban kezdődött

Az egyesület alakulásának szervezése 1993-ban kezdődött. 1994. február 1-jén 18 sörfőzde tulajdonosa megalapította az egyesületet Kerekegyházán.

A megalakulás óta a magyarországi sörfőzdéket egyesületünk képviseli. Az egyesület alapszabályban rögzítette munkáját és céljait, melyet az eltelt 14 év alatt össze fogással és közös munkával igyekezett teljesíteni. Taglétszámunk a 90-es évek közepe táján már 140-re növekedett, majd a sörfőzdék száma különböző okok miatt drasztikusan csökkent, emiatt az egyesület taglétszáma is megfogyatkozott. Jelenleg a működő sörfőzdék 80%-a egyesületünk tagja.

Egyesületünk a kibontakozás első éveiben elősegítette tagjait a sörfőző szakmunkás képesítés megszerzésének lehetőségében, szakmai oktatásokat, sörtechnikai kiállításokat, szakmai szimpóziumokat, külföldi üzemlátogatásokat szervezett. Jó kapcsolatot tartott a szakmai és felügyeleti szervezetekkel. Sör szakbizottsági tagsággal részt vállalt az Élelmiszerkönyv előkészítésében, javaslattevő szerepe volt a Jövedéki törvény módosításaiban. A sör minőségének javítása és megtartása érdekében a gyártók igénye szerint, az egyesülettel szoros kapcsolatban működő szaklaboratóriumok nyújtanak szolgáltatást. Együttműködési kapcsolatunk van a Magyar Élelmezésipari Tudományos Egyesület (MÉTE) Söripari Szakosztállyal, ezáltal is elősegítve a szakmai továbbfejlődésünket.

1996-ban és 2005-ben részt vettünk az OMÉK-on és kiállításunkkal magas elismerésben volt részünk. A közönség szavazatai alapján a “második legszebb stand” helyezést értük el. Ezen az OMÉK-on a kisüzemi sörfőzdék tagjai körében országos sörversenyt is szerveztünk. Sörversenyünk megméretés volt, és a söreink további minőségi fejlesztésére ösztönözte a gyártókat. A továbbiakban minden páros évben szerveztünk sörversenyt. A harmadik sörversenyre már külföldi sörökkel is beneveztek, ezáltal sörversenyeinket nemzetközi szintre emeltük. 2004-ben már 11 ország nevezte be sörét. A legközelebbi sörversenyünket (“Kisüzemi Sörfőzdék Egyesülete VII. Nemzetközi Sörverseny”) 2008-ban Miskolcon fogjuk megrendezni.

Az eltelt 14 év alatt kellett a kisüzemi sörfőzés hagyományait Magyarországon felélesztenünk. A kezdeti nehézségek ellenére, főzdéink minőségi színvonala ma már megfelel az elvárásoknak és söreinket megszeretve egyre többen fogyasztják A sörgyártáshoz hazai és természetes alapanyagokat használunk. A hazai sörpiac volumenét tekintve szerény helyet képviselünk, de mi arra törekszünk, hogy sörkülönlegességeinkkel megnyerjük a fogyasztók tetszését.

Az egyesület 2006 márciusától Az Első Magyar Fehérasztal Lovagrend tagja, folytatja és fejleszti a magyar gasztronómia hagyományait. E célból vesz részt a 2007-től minden évben – egységesen a többi szekcióval – a gasztronómia napján megrendezendő nagyszabású rendezvényein.

2008-ban és 2009-ben nemzetközi sörös konferenciát tartottunk a Miskolci Egyetem Bölcsésztudományi karával, ahol 19 előadó előadásában ismerhettük meg múltunkat, jelenünket és kerestük jövőbeli helyünket.